Tim Bailey a Stewart McPherson
"Dionaea The Venus's Flytrap"

Redfern Natural History Productions Ltd., Velká Británie, 2012. ISBN 978-1908787101, pevná vazba.

Popis:
v angliètinì
448 stran a 370 fotografií - pevná vazba

Monografická publikace, která se zabývá všemi aspekty mucholapky podivné, od historického i souèasného rozšíøení, botanickou historii druhu, evoluci, ekologii, až po kultivaèní nároky. Pro pìstitele je však zajímavé, že je prezentováno 101 kultivarù mucholapky.
Kniha obsahuje tyto kapitoly:

Prezentované kultivary:
D. “1955”, D. “1979”, D. “A2”, D. “Adentate”, D. ‘Akai Ryu’, D. ‘Alien’, D. “All Green”, D. “Angelwings”, D. “Australian Red Rosette”, D. ‘B52’, D. “BCP clone F04 Red Fused Petiole”, D. “BCP clone X11”, D. “Big Mouth”, D. “Big Teeth Red Giant”, D. “Bimbo”, D. “Biohazard”, D. ‘Blanche Hermine’, D. ‘Bohemian Garnet’, D. “Bristle Tooth”, D. ‘Clayton’s Red Sunset’, D. ‘Coquillage’, D. “Crested Petioles”, D. “Crocodile”, D. “Cross Teeth”, D. “Cudo”, D. ‘Cupped Trap’, D. “DC All Red”, D. “DC XL”, D. “Dentata”, D. ‘Dentate Traps’, D. “Dracula”, D. “ERROR”, D. “Fangzahn”, D. ‘Fondue’, D. “FTS Crimson Sawtooth”, D. “FTS Flaming Lips”, D. “FTS Lunatic Fringe”, D. “FTS Maroon Monster”, D. “FTS Purple Ambush”, D. “FTS Shogun Star”, D. “FTS Yellow”, D. ‘Fused Tooth’, D. “G14”, D. “G16”, D. “Giant Clam”, D. ‘Green Dragon’, D. “Green Sawtooth”, D. “Green Schuppenstiel”, D. “Green Wizard”, D. “Harmony”, D. ‘Holland Red’, D. ‘JA1’, D. ‘Jaws’, D. “Jaws Smiley”, D. ‘Justina Davis’, D. ‘Korean Melody Shark’, D. ‘Korrigans’, D. “Long Petiole”, D. ‘Louchapates’, D. “Low Giant”, D. “Master of Disaster”, D. ‘Microdent’, D. ‘Mirror’, D. “Miss Pimbêche”, D. “Olivegrün”, D. “Paradisia”, D. ‘Petite Dragon’, D. “Phalanx”, D. “Pink Venus”, D. “Pluto”, D. “Red”, D. ‘Red Burgundy‘, D. “Red Devil”, D. “Red Micro-Teeth”, D. ‘Red Piranha’, D. “Red Pluto”, D. ‘Red Sawtooth, D. “Rose”, D. “Rouge Sombre”, D. ‘Royal Red’, D. ‘Sawtooth’, D. ‘Scarlatine’, D. ‘Scarlet Bristle’, D. “Schuppenstiel I”, D. “Schuppenstiel II”, D. “Snake Dentition”, D. “South West Giant”, D. “Spider”, D. “Spotty”, D. “Sunrise”, D. “Tiger Fangs”, D. “Trichterfalle”, D. “Triton”, D. “UK I”, D. “UK II”, D. “Umgekrempelt”, D. ‘Wacky Traps’, D. “Werewolf”, D. “Whale”, D. “WIP Slim Snapper”, D. “Zickzackkiefer”,

S laskavým svolením vydavatele jsou na tomto místì prezentovány ukázky fotografií z publikace.

Další fotografie a informace o vyšlých èi chystaných publikacích naleznete na stránkách Redfern Natural History.

Objednávky èi dotazy pošlete, prosím, tady

.

aktuální nabídka         literatura o MR         podmínky         kontakt         úvodní strana