Stewart McPherson
"Carnivorous Plants and their Habitats", Vol.1 & Vol.2"

Redfern Natural History Productions Ltd., Velká Británie, 2010. ISBN 978-0955891816 a 978-0955891854, pevná vazba.

Popis:
v angličtině
2 svazky s celkem cca 1 441 stranami a 799 fotografiemi

Po 6 letech práce přichází Stewart McPherson s dvojdílným svazkem pokrývajícím všechny rody masožravých rostlin. Toto dílo je doposud nejrozsáhlejší prací, která se zabývá ekologií, diverzitou a historií všech rodů MR po celém světě. Milovníci láčkovek zajisté ocení popis čtyř nových druhů, a to konkrétně N. gantungensis, N. holdenii, N. hamiguitanensis a N. palawanensis. Autor nově řadí mezi masožravé rostliny i málo známý rod Philcoxia. Svazky obsahující celkem téměř osm stovek fotografií na 1 441 stranách jsou doposud nejrozsáhlejším dílem Stewarta McPhersona a patří mezi nejobsáhlejší díla o MR vůbec.
První díl obsahuje tyto kapitoly:
Kapitoly druhého dílu:

S laskavým svolením Stewarta McPhersona jsou na tomto místě prezentovány ukázky fotografií z publikace.

Další fotografie a informace o vyšlých či chystaných publikacích naleznete na stránkách Redfern Natural History.

Objednávky či dotazy pošlete, prosím, tady

.

aktuální nabídka         literatura o MR         podmínky         kontakt         úvodní strana